Váhy-Pokladny-HARON Průmyslové váhy, obchodní váhy, vážící systémy, registrační pokladny, nářezové stroje, prodej, servis.

Váhy-Pokladny-HARON metrologie - základní pojmy

Nákupní řád

Objednávka zboží provedená prostřednictvím internetového obchodu www.vahy-pokladny-haron.com je
považována za závaznou.
Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se obeznámil s obchodními podmínkami a že s těmito podmínkami souhlasí.
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vahy-pokladny-haron.com, jehož
provozovatelem je firma Ing.Lubomír Raš, Husova 445, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO 68710739.

Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na místo dodání v termínu uvedeném
v potvrzení objednávky.
Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit
kupní cenu.
Provozovatel má právo odmítnout objednávku či její část, stane-li se plnění této objednávky či její části
nemožným ( z důvodu vyprodání zásob, atd. ), za předpokladu, že se nedohodne se zákazníkem na novém plnění.
Provozovatel je povinen chránit získané údaje o zákazníkovi v souladu s podmínkami uvedenými v pravidlech
ochrana osobních dat.

Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník je povinen uvést do objednávky název firmy, případně jméno a příjmení, správnou a úplnou poštovní adresu na kterou má být objednané zboží odesláno.
Zákazník má právo stornovat objednávku nejpozději do max. 24 hodin od objednání.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
Je-li odběratelem spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku, má právo na vrácení zboží zakoupeného přes
internetový obchod do 14 dnů od jeho převzetí. Dle občanského zákoníku je spotřebitelem osoba, která při
uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo podnikatelské činnosti ( z.č. 367/2000 ).
Uvede-li odběratel při vyplňování údajů za účelem uzavření kupní smlouvy své obchodní jméno a identifikační
číslo, má se za to, že smlouva je uzavírána podnikatelem ( nikoliv tedy spotřebitelem ) v rámci jeho
podnikatelské činnosti a řídí se příslušným ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou. Poplatky za poštovné, balné a pod. se nevrací.

Smluvní pokuty za nevyzvednuté zboží
Každá objednávka je závazná ( Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb ) dle uvedených
obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně
nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, jsou povinni zaplatit smluvní pokutu ( náklady na balení zboží,
manipulační poplatky, dopravné ).

Závěrečné ustanovení
Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek
ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného
zboží, včetně přepravného uvedenou v internetovém obchodu www.vahy-pokladny-harom.com. 

Registrační pokladna, LCD displej, WiFi modul, připojení PC, scanneru.

Cena bez DPH: 6400,-

Váživost 2000kg/0.2kg, napájení: interní akumulátor, až 80 hodin provozu.

Cena bez DPH: 29800,-

Jeřábová váha, jasný LCD displej, dálkové ovládání.

Cena bez DPH: 13100,-

Počítací váha, vhodná do skladů.

Cena bez DPH: 4800,-

Můstková váha, 60kg/10g, 200kg/20g, úředně ověřená.

Cena bez DPH: 8000,-

 

Váhy-Pokladny-HARON, průmyslové váhy, laboratorní váhy, obchodní váhy, počítací váhy, přesné váhy, mostní váhy, jeřábové váhy,
paletové vozíky s váhou, mobilní váhy, pásové váhy, registrační pokladny QURION, SERD, EURO, pokladní systémy, dotykové pokladny, nářezové stroje, prodej, servis,
tel.fax: 545 227 462, tel. 608 821 370, e-mail:rumps@volny.cz

|Český metrologický institut|Kamerové systémy|