Váhy-Pokladny-HARON Průmyslové váhy, obchodní váhy, vážící systémy, registrační pokladny, nářezové stroje, prodej, servis.

Váhy-Pokladny-HARON metrologie - základní pojmy
  Kalibrace
  Kalibrací se rozumí soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami
  veličiny naměřenými měřícím přístrojem a odpovídajícími hodnotami realizovaným etalonem.
  V praxi to znamená, že se parametry váhy nastaví prostřednictvím úředně ověřeného závaží tak, aby
  vážila správně. Všechny naše váhy jsou před expedicí kalibrovány a označeny nálepkou na které
  je uvedeno datum kalibrace. Na objednání je možno vystavit kalibrační list, který kromě parametrů
  váhy obsahuje informaci jakým etalonem byla váha kalibrována a jeho návaznost na státní etalon.
  Poplatek za vystavení kalibračního listu je 300,- Kč u vah s váživostí do 30kg a 600,-Kč pro váhy
  s rozsahem do 300kg.

  Úřední ověření
  Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické
  vlastnosti.
  Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo ( MPO ) vyhláškou. Ověření se potvrzuje
  vydáním ověřovacího listu ( doklad je nepovinný a vydává se pouze na základě žádosti vlastníka váhy )
  a ověřená váha se opatří úřední značkou. Ověřovat lze pouze váhy , které mají typové schválení.

  Stanovené měřidlo
  Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému
  ověřování s ohledem na jejich význam ( např. prodej, poskytování služeb, ochrana zdraví, ochrana životního
  prostředí, bezpečnost práce atd. ).

 

Nabízíme registrační pokladny značky SERD, CHD, Qurion a EURO, které jsou určeny jak do obchodů všech kategorií tak také do restaurací a barů. Restaurační pokladny jsou vybaveny plochou klávesnicí odolnou proti polití, jedno páskovou, nebo dvou páskovou tiskárnou a funkcí vedení účtu hosta s možností tisku objednávekjídel do kuchyně a to buď přímo na pokladně, nebo na externí tiskárně v kuchyni.
K pokladnám je možno přikoupit jednoduchý aplikační software pro naprogramování pokladny, nebo kompletní skladový program.
Kromě těchto " klasických " pokladen máme rovněž v nabídce
počítačové pokladny s dotykovým monitorem.
Na všechny výrobky poskytujeme záruku 2 roky a záruční i pozáruční servis. Zboží je možno objednat
prostřednictvím objednávkového formuláře,
e-mailem, nebo faxem.

Pokud v naší nabídce nenajdete požadovaný výrobek, nebo potřebujete poradit s problematikou týkající se
našeho oboru kontaktujte nás telefonicky : 608 821 370, 545 227 462, nebo na e-mail:
rumps@volny.cz.
Rádi Vám podáme všechny dostupné informaci k problematice kterou se zabýváme.

Jednopásková pokladna, připojení PC, váhy, scanneru, uzávěrky.

Cena bez DPH: 5900,-

Jednopásková pokladna, připojení PC, váhy, scanneru, uzávěrky.

Cena bez DPH: 5900,-

Jednopásková pokladna, připojení PC, váhy, scanneru, uzávěrky.

Cena bez DPH: 6500,-

Registrační pokladna, víceřádkový displej .

Cena bez DPH: 7900,-

ONLINE: 16

 

Váhy-Pokladny-HARON, průmyslové váhy, laboratorní váhy, obchodní váhy, počítací váhy, přesné váhy, mostní váhy, jeřábové váhy,
paletové vozíky s váhou, mobilní váhy, pásové váhy, registrační pokladny QURION, SERD, EURO, pokladní systémy, dotykové pokladny, nářezové stroje, prodej, servis,
tel.fax: 545 227 462, tel. 608 821 370, e-mail:rumps@volny.cz